Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viaslodziak slodziak
Reposted fromjasminum jasminum viaslodziak slodziak
9610 f782 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaslodziak slodziak
warszawa zoo.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa viairmelin irmelin
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamefir mefir
6685 1e40 500
Reposted fromthetemple thetemple viamefir mefir
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
Smutne jest życie, gdy nie ma go z kim dzielić.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
8888 01cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viajunior13 junior13
(...) na tym świecie nie ma nic trudniejszego od miłości.
— Gabriel García Márquez - Miłość w czasach zarazy
Reposted frompouler pouler viajunior13 junior13
3688 8601
Reposted fromsosna sosna viajunior13 junior13
Chciałbym Cię mocno przytulić.
Reposted fromsoftboi softboi viajunior13 junior13
4622 c661 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajunior13 junior13
6544 6561 500
Reposted fromirremeabilis irremeabilis viajunior13 junior13
8426 3cf2 500
Reposted fromyannim yannim viajunior13 junior13

May 31 2019

6965 b671 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan

May 28 2019

5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl