Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2017

8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2220 8213
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viacurlydarcey curlydarcey
2977 ab5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5615 64e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Mam nadzieję, że nie uzna mnie pani za niewierzącą, gdy powiem, że czasem nie mogę pojąć, jak dobry Bóg może znieść niektórych ludzi.
— Lucy Maud Montgomery “Ania ze Złotego Brzegu”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted fromworst-case worst-case viascorpix scorpix
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viascorpix scorpix
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viascorpix scorpix
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
2730 4ed1 500
Reposted fromluksfer luksfer viascorpix scorpix
7402 a1b0 500
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix

October 06 2017

4995 43c3 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viascorpix scorpix
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viascorpix scorpix
6455 2b5b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl