Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem
— (via toshikochan)
Kobieta nigdy się nie zaleca, jedynie wyraża zgodę. W przeciwnym wypadku samiec daje nogę. Ona musi sprawić, by miał wrażenie, że pomysł wyszedł od niego, że to on panuje nad sytuacją. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan

July 05 2017

Niesamowite, jak pewne rzeczy dodają skrzydeł i łamią serce w tym samym czasie.
— Sophie McKenzie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viaSkydelan Skydelan
Czasem ludzie wkradają się w twoje życie, i nagle nie masz pojęcia, jak mogłaś żyć bez nich.
Reposted fromheparyna heparyna viaSkydelan Skydelan
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viaSkydelan Skydelan
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika viaSkydelan Skydelan
4177 a98c 500
Reposted fromheartbreak heartbreak viascorpix scorpix
6844 2810 500
Reposted fromMadristas Madristas viascorpix scorpix

July 04 2017

    

fearlesswifts:

Can you sing with all the voices of the mountains? Can you paint with all the colors of the wind?

Reposted fromDisneyPrincesses DisneyPrincesses viabanshe banshe
W końcu to nie zmiany łamią człowiekowi serce, tylko to, co dobrze znane.
— Jennifer E. Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6500 c9b7 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viabanshe banshe
3858 6122 500

June 21 2017

6493 5498
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabanshe banshe
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl