Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

2196 b4e3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajunior13 junior13

June 26 2019

7857 354e
Reposted fromdesinteressement desinteressement viascorpix scorpix
9964 7688 500
Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix

June 24 2019

Tylko Twoje ramiona dają mi spokój, którego potrzebuję.
Reposted fromsoftboi softboi viajunior13 junior13
Tylko Twoje ramiona dają mi spokój, którego potrzebuję.
Reposted fromsoftboi softboi viajunior13 junior13
5337 be9e 500
Reposted fromrosejalea rosejalea viamefir mefir
3599 6a51 500
Reposted bykingakmj kingakmj

June 19 2019

Reposted fromFlau Flau viaslodziak slodziak
4504 7980 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaslodziak slodziak
6067 348f 500
Reposted fromyikes yikes viatakatambasienka takatambasienka

June 11 2019

1358 9f6e 500
Będziesz go miała dość. Będziesz chciała, żeby po prostu nic nie mówił. Czasami na niego spojrzysz i pomyślisz „mam dosyć!”. Będziesz krzyczała, kłóciła się z nim. Będziesz zła, że nie rozumie rzeczy najbardziej oczywistych i należy mu to tłumaczyć jak przysłowiowej krowie na miedzy. Czasami uciekniesz do przyjaciółki, aby od niego odpocząć. Czasami nie odpiszesz mu na wiadomość, nie odbierzesz telefonu, bo zwyczajnie nie będziesz miała mu nic do powiedzenia. Nie powiesz co jadłaś, jak spędziłaś dzień i czy ten film, na którym byłaś wczoraj w kinie był godny uwagi. Takie zachowania to coś normalnego. Jesteśmy tylko ludźmi, a dobieramy się z drugim, początkowo obcym nam człowiekiem i musimy zdawać sobie sprawę, że nie zawsze będziemy pierdzieć tęczą. Przyjdzie jednak szybko ten moment, w którym pomyślisz sobie, że kochasz tego nieidealnego człowieka, bo o to w tym wszystkim chodzi.
— "Czarne buty"
Reposted fromlululemony lululemony viacudoku cudoku
3272 2d22
Kocham słowo cherlawy.
Reposted fromthebasscomesin thebasscomesin viacudoku cudoku
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viacudoku cudoku
8650 a88f 500
Reposted fromslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl