Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

2875 6a56 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakatambasienka takatambasienka
Ja po prostu miałam bardzo długo otwarte serce na oścież. Przez to weszło tam mnóstwo nieodpowiednich osób. Rozsiadły się beztrosko jakby te miejsca od zawsze należały do nich, a później niczym tramwajem podróżowały przez życie. I chyba zrozumiałam wiesz, że nie warto wypełniać serca osobami, które moim kosztem robią sobie emocjonalne wycieczki. Zrozumiałam, że nasze podróże mają inny cel i prowadzą często w przeciwnym kierunku. W końcu zrozumiałam, że przecież - k*rwa - moje serce to nie muzeum, które się zwiedza. A niektórym osobom zbyt często zdarzało się za mocno dotykać eksponatów. Zbyt często upuszczały moje uczucia tak lekkomyślnie, że rozpryskiwały się na tysiące gwiazd. Nie warto, serio, nie warto.
— Aleksandra Steć
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatakatambasienka takatambasienka
6814 f514
Reposted fromSEEiK SEEiK viacudoku cudoku
3633 1bd4
Reposted fromfelicka felicka viacudoku cudoku

June 27 2018

4956 b962
Reposted frommiststueck miststueck viacudoku cudoku
5317 24e1 500
Reposted frompampunio pampunio viacudoku cudoku
2717 2d72 500
Reposted fromstroschek stroschek viacudoku cudoku
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy - "Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
Reposted fromIndividualist Individualist viacudoku cudoku
Reposted fromFlau Flau viacudoku cudoku
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viacudoku cudoku
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viacudoku cudoku
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viamoglismywszystko moglismywszystko

June 26 2018

6756 3d40 500
Reposted fromzungud zungud viatakatambasienka takatambasienka
2304 6002
Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcudoku cudoku viamoglismywszystko moglismywszystko
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaSkydelan Skydelan
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl